svetaines-medis   EN  RU  NEĮGALIESIEMS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Lopšelio- darželio adresas:

I. Simonaitytės g. 26, Klaipėda 95135

El.paštas volungeleklaipeda@gmail.com

Mob. +370 682 07 907

Juridinio asmens kodas - 190427939

Lietuvos pasirengimas ekstremalioms situacijoms

72lt

1Online-logo 1

 

0 Vaiko labui LOGO jpg

 

22

 

AM logo geltonas 1

 

LOGO ZD SUP spalvotas GALUTINIS 2021

 

sveika mokykla logotipas RGB

 

 

Zipio draugai logo Lietuva

 

 

58711

 

Logotipas 

 

 

Paieška
Mus jau aplankė
Articles View Hits
1077763

Projektų įgyvendinimas

Įstaigos bendruomenė - projektų dalyvis

2024 m.

TARPTAUTINIS PROJEKTAS „KARTU PASKAITYKIM KNYGELĘ“  (2024-03-04)
 

 Pasveikinimas  ir padėka priešmokyklinio ugdymo grupės „Drevinukai“ vaikams ir mokytojai už dalyvavimą projekte:

  Pasveikinimas kartu paskaitykim knygele   padeka kartu paskaitykim knygele  

 2023 m.

Tarptautinis eTWINNING projektas „TRY, FUN, LEARN“

Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja Eglė Jelenskytė įgyvendino eTwinning projektą „Try, fun, learn“. Projekte atsakingai bendradarbiavo su partneriais, apibendrino logotipo balsavimo rezultatus bei sukurė atitinkamoms veikloms skirtas erdves „Padlet“. Kartu su ugdytiniais ir partneriais atliko daug įdomių eksperimentų ir sukūrė vaizdo įrašus. Nors mūsų „Aitvariukų“ grupės ugdytinių bendradarbiavimo galimybės ribotos dėl jų amžiaus, mokytoja įtraukė juos net į virtualius susitikimus su partneriais ir į projekto veiklos vertinimą.  Įvertinus projekto erdvę ir paraiškos turinį, suteiktas nacionalinis kokybės ženklelis! 
Pavasario sėja
 
 Try_fun_learn.png  TWinning20230509  

***

Respublikinis STEAM projektas ,,APŠVIESTAS MANO MIESTAS“

2023 metų lapkričio 3–30 dienomis Klaipėdos lopšelio–darželio ,,Volungėlė“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės dalyvavo respublikiniame STEAM projekte ,,Apšviestas mano miestas“. Viso šio projekto tikslas sukurti apšviestą miestą, pasitelkiant STEAM ugdymo metodiką, IKT, supažindinant ugdytinius su architektų profesija, paminint projektuotojų dieną. ,,Volungėlės“ ugdytiniai atskleidė savo kūrybiškumą, ugdė kritinį mąstymą supažindinant su architektų profesija, taikant įvairius pažinimo būdus: stebėjimą, eksperimentavimą, modeliavimą. Plėtojo savo matematinius gebėjimus, skatinant erdvės suvokimo, kiekio, dydžio, formos ir geometrinių figūrų vaizdinius. ,,Volungėlės“ ugdytinius paruošė etnokultūrinio ir patyriminio ugdymo mokytoja Roberta Petraitytė.

Projekto nuotraukų albumas

***

RESPUBLIKINIS PROJEKTAS-PARODA ,,GERUMO ŠIRDELĖ"

Klaipėdos lopšelio – darželio ,,Volungėlė“ vaikai dalyvavo Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų parodoje – projekte ,,GERUMO ŠIRDELĖ“ , skirtos tolerancijos dienai paminėti. Vaikai puošė širdeles įvairiais dažymo būdais, vyko diskusijos apie toleranciją ir pagarbą kitiems. Vaikams padėjo ruoštis parodoje – projekte etnokultūrinio – patyriminio ugdymo mokytoja Roberta Petraitytė.

Projekto-parodos darbelių nuotraukų albumas

2022 m.

20220316 ansamblis        Dalyvaujame tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų prevencinės veiklos prieš patyčias skatinimo projekte „Muzikinė dovana draugui“, 2022.

   Projekto tikslas -  muzikinės veiklos priemonėmis skatinti bei inicijuoti teigiamus bendravimo būdus, ugdyti gražius vaikų tarpusavio santykius ir mažinti patyčių plitimą.

   Mūsų Įstaigos vaikai diskutavo apie patyčas, jų žalą, paruošė dainą apie draugystę, ją atliko tarptautinio projekto „Say hello to the world" (Sakykim pasauliui labas") partneriams - vaikams iš Slovėnijos. Dainos lietuviškus žodžius sukūrė Įstaigos meninio ugdymo mokytoja Rūta Budinavičienė.

 ***

2022 darome instrumentą

    Dalyvaujame respyblikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo istaigų meninio ugdymo mokytojų gerosios patirties sklaidos projekte ,,Muzika su STEAM".

   Projekto tikslas - Sudaryti sąlygas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymui(si) organizuotoje muzikos veikloje, panaudojant STEAM metodus; sudaryti sąlygas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo istaigų meninio ugdymo mokytojų lyderystei ir bendradarbiavimui, pristatant STEAM metodą integravimo į darželio muzikines veiklas gerąją darbo patirtį.

  Mūsų Įstaigos priešmokyklinų gr. vaikų STEAM veiklą „Darome muzikos instrumentą KAZU". Veiklą veda (filmuoja, montuoja) Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė" meninio ugdymo mokytoja Rūta Budinavičienė.

 ***

2022guminis meskiukas

   Įstaigoje sukurtas vaizdo įrašas „Guminio meškiuko muzikinė mankšta" (mankštinasi Klaipėdos lopšelio-darželio "Volungėlė" priešmokyklinės "Drevinukų" gr. vaikai, mokytoja R. Budinavičienė).

     Vaizdo įrašas dalyvauja 2022 m. Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena“ ir  Gargždų lopšelio-darželio „Saulutė“ rengiamame respublikiniame projekte „Ritmikos elementai ir jų panaudojimo galimybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninio ir fizinio ugdymo veiklose“  ir Klaipėdos miesto 2021-2022 m. projekte „Linksmos muzikinės mankštos" (organizuoja Klaipėdos lopšeliai-darželiai „Volungėlė“ ir „Liepaitė“  bei Klaipėdos valstybinė kolegija).
 
 ***
 2022visciuku baletas
     Dalyvaujame respublikinio ugdymo įstaigų pedagogų ir vaikų projekte  „Ritmingos  Šv. Velykos su STEAM“ (organizuoja Šiaulių lopšelis-darželis „Ežerėlis“).

   Projekto tikslas - pasitelkiant STEAM ugdymo metodą ir integruojant Šv. Velykų akcentus,  ugdyti vaikų estetinio suvokimo, meninės raiškos, kritinio mąstymo, problemų sprendimo, bendradarbiavimo, emocijų suvokimo ir raiškos ir inžinerinius gebėjimus.

      Įstaigoje muzikinėje STEAM veikloje vaikai darė muzikos instrumentus. Vėliau vaikai buvo suskirstyti į keturias grupes ir turėjo pasirinkti iš anksčiau savo darytų instrumentų (kinder barškučių, kazu, kastanječių, buteliukų) arba salėje rastų ritmavimui skirtų daiktų (kibirėlių, samtelių, jogurto indelių, pupų maišelių ir kt.). Galiausiai buvo pasirinkta muzika ir jai pritarta ritmuojant Neišsiritusių viščiukų baletą". 

***
2022gegutele kukavo 
   Dalyvaujame Klaipėdos lopšelio–darželio „Puriena“ organizuotame respublikiniame ikimokyklinio muzikinio ugdymo projekte-festivalyje „Linksmasis švyturiukas-2022“.
 
   Projekto tikslas - turtinti ikimokyklinio amžiaus vaikų muzikinę patirtį,  populiarinti meninio ugdymo mokytojų autorinę kūrybą.
 
   Įstaiga projekte dalyvavo su lietuvių liaudies dainos „Gegutėlė kukavo išdaila (harmonizavo meninio ugdymo mokytoja Rūta Budinavičienė). Dainą atlieko Klaipėdos lopšelio-darželio mergaičių ansamblis.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

2021 m.

2021daryk

 Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų judrią veiklą skatinantis projektas „Daryk kaip gali, naudok ką turi“.

Projekte dalyvavo vyresnių grupių vaikai (mokyt. Danutė Graželienė, Rūta Budinavičienė).

 

 

***

2021mociute

  Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Močiutės linksmieji žodeliai" tikslas - ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbinius ir muzikinius gebėjimus, panaudojant lietuvių liaudies tautosakos elementus.

 Mūsų Įstaigą projekte atstovauja „Spinduliukų" ir „Aitvariukų"gr. penkiamečiai.

 

***

links3aDalyvaujame respublikiniame sveikatinimo projekte  „Sportuok linksmai“.

Projekte dalyvaujančios įstaigos pedagogai ir tėvai su vaikais žaidžia įvairius judriuosius žaidimus, linksmąsias estafetes, atlieka mankštą, pasitelkdami savo fantaziją (sportuojant namuose įtraukdami ir savo augintinius). Kiekvienas projekte dalyvaujantis dalyvis fotografuoja geriausiai pavykusias veiklas ir siunčia organizatoriams. 

 

***

2021Stem-muz

  Dalyvaujame Buivydiškių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų nuotoliniame ugdymo projekte „STEAM atradimai muzikinėje veikloje".

  Projekte dalyvavo vyresnių grupių vaikai, meninio ugdymo mokytoja Rūta Budinavičienė ir vaikų tėvai. Projekto metu filmuota ir fotografuota aktyvi vaikų muzikinė veikla tyrinėjant pianiną, jo vidų ir pan. 

***

2021As-ir-sokis Dalyvaujame Kauno lopšelio-darželio „Žingsnelis" organizuotame respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų meniniame-kūrybiniame projekte „Aš ir šokis".

III projekto etape dalyviai turėjo organizuoti šokio dirbtuves ,,Kaip mokam, taip šokam". Mes pasirinkome savito šokio kūrybą ir jį įgyvendino Gustė, Germantas ir Mėta sukūrę šokį ant interaktyvių grindų „Dainuoju lietuje"

 

***

2021 ansamb 9  Dalyvaujame Klaipėdos lopšelio-darželio „Pagrandukas" organizuotame respublikiniame muzikinio ugdymo projekte „Mano paukštelis pragydo".

Projekto metu ansamblio mergaitės mokėsi lietuvių liaudies dainą  Prašom prašm paklausyti", groti įvairiais švilpukais ir molinukais. Nufilmuota daina nusiųsta projekto organizatoriams. 

 

 ***

Sveikatiadapaveiksliukas

 

   PROJEKTAS „SVEIKATIADA“

   Informuojame, kad 2021 metais Įstaigoje vykdomas projektas „Sveikatiada“

   Informacija tėvams Plačiau 

  

 

 

***

lietuvosmazujuzaidynes

   

    PROJEKTAS „LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS 2021“

   Informuojame, kad šių metų vasario 1 - birželio 30 d. Įstaigoje vykdomas projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“. Informacija tėvams  Plačiau 

***

2021sportKL

Mes įvykdėme dar vieną mūsų projektą, kurį organizavo Klaipėdos miesto ikimokyklinių įstaigų fizinio lav. būrelis - ,,Patyriminio ugdymo galimybės vaikų fizinėje veikloje“ (mokytoja Danutė Graželienė).

Filmuotų veiklų įrašas

***

 

PLAČIAU 


2020 m. 

zaidynes2020

   Respublikinis ikimokyklinių ugdymo įstaigų projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės 2020“.

     Vasario 19 d. įvyko pirmasis mažųjų žaidynių etapas. Linksmuolis zuikis pakvietė vaikus išbandyti jėgas ir įveikti sudėtingas kliūtis. 

 

 

2020jonines                       ***

Klaipėdos miesto projektas „Joninių vainikas“

         Nuo 2020 m. birželio 18 d. iki birželio 25 d. Klaipėdos mieste vyko respublikinis projektas „Joninių vainikas“. Į projektą įsijungė ir mūsų darželio vaikų tėvai, pedagogai.

 

 

2020seima***

Klaipėdos miesto projektas „Kūrybiška šeima“

    Tarptautinės šeimos dienos progai buvo sukurtas Klaipėdos ikimokyklinio meninio ugdymo mokytojų projektas „Kūrybiška šeima“. Projektą organizavo Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras ir ikimokyklinio meninio ugdymo mokytojų metodinis būrelis.

Džiaugiamės, kad šiame Klaipėdos miesto projekte dalyvavo mūsų Mangirdas („Žiedynėlio“ gr.) su mama Lina. 

 

2020knyga***

„Drevinukų“ grupės vaikučiai ir mokytojos dalyvavo tarptautiniame projekte „Žaliosios mokymosi aplinkos panaudojimo galimybės, siekiant aktyvaus, patirtinio gamtos pažinimo“.

PLAČIAU 


2019 m.

 

2019svyturiukas

***

   Respublikinio ikimokyklinio muzikinio ugdymo projekto „Linksmasis švyturiukas" (organizavo Klaipėdos l-d „Puriena") fonalinis koncertas vyko 2019 m. balandžio 4 d. Mūsų darželio mergaičių kvartetas atliko dainą „Šakar makar" ir finalinę projekto dainą „Linksmasis švyturiukas".

 

 

2019metai***

    Tarptautinio kūrybinio bendradarbiavimo projekto Metai su muzikos garsais" (organizavo Klaipėdos l-d „Vyturėlis“) galutinis produktas - virš 20 įvairių muzikinių veiklų filmų. Filmų tarpe yra ir mūsų įstaigoje kurtas dvi vaikų muzikines veiklas atspindintis filmas „Vėjo ir šalnos muzika“.

 

PLAČIAU


2018 m.

 

2018svyturiukas

   2018 m. balandžio 27 d. Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Puriena“ vyko respublikinio projekto „Dainuoju gimtinei“ baigiamasis koncertas, kuriame pasirodė volungiukų ansamblis. Vaikai atliko Nijolės Pranevičienės dainą „Tėviškėlei“.

 

 

2018darbeliai***

   Respublikiniame projekte „100 darbelių tau, gimta šalele“ dalyvavo šalies įstaigos ir 4 Klaipėdos m. darželiai („Pagrandukas“, „Pumpurėlis“, „Papartėlis“ ir „Volungėlė“). Vaikų ir pedagogų susitikimai vyko keturis mėnesius. Veiklas vedė įstaigos pedagogės Rūta, Vaiva, Vilma, Vida ir Reda.

  

 

2018stiliukas***

  Respublikinio projekto „Mano darželio stiliukas“ (organizavo Klaipėdos l-d „Liepaitė") dalyviai turėjo organizatoriams atsiųsti 1-2 fotonuotraukas. Mūsų darželį atstovavo dvi Rūtos Budinavičienės darytos nuotraukos su 5 m. vaikų pieštais, baltų ornamentais dabintais rėmeliais (vad. Vaiva Bumblauskienė ir Vilma Gedminienė).

 

 

2018juosta***

   Tradiciškai penkioliktąjį kartąKauno menų darželis „Etiudas“ surengė vaikų meno projektą Motinos dienai paminėti ir pakvietė įsijungti visus norinčius (nuo 2015 m. projektas tapo tarptautiniu). Projektas pavadintas „Juosta mamai 2018“. Jame dalyvavo ir mūsų įstaiga.

 

 PLAČIAU


2017 m.

2017zemei

***

   Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“ dalyvo respublikiniame socialiniame projekte taikai ir vienybei žemėje „Apkabinkime Žemę“ ir pasaulinės Žemės dienos proga paruošė ŠOKĮ ŽEMEI, kurį 2017 m. kovo 20 d. 12:00 val. atliko apie 80 vaikų iš vyresnių ir priešmokyklinių grupių. 

 

                                                                                           PLAČIAU


2016 m.

 

2016raktelis

***

   Kaip ir kiekvienais metais įstaigos bendruomenė prisijungė prie Respublikinio vaikų meno projekto „Raktelis mamai 2016“. Pedagogų iniciatyva buvo organizuota pramoga vaikams ir gėlių (našlaičių) sodinimo akcija įstaigos teritorijoje.

 

 

 

2016labas***

   Dalyvavome tarptautiniame projekte Pasakyk pasauliui Labas“ („Say Hello To The World“), draugavome su Slovėnijos Ljubjana miesto darželiu „Najdhojca“, grupe „Sošk 1“ ir su Kroatija, „Bukovac“ darželiu, „Žirafiukų“ grupe. 

 

                                              PLAČIAU 


2015 m.

 

2016vetrunge

***

     Dalyvavome respublikiniame vaikų meno projekte Vėtrungė mamai 2015“. Tai tradiciškai (12 kartą) rengtas vaikų meno projektas Motinos dienai paminėti, kurį organizuoja Kauno menų darželis „Etiudas“. Mūsų įstaiga šio darželio projektuose dalyvauja jau eilę metų.

 

 

2015labas***

    2014 m. prudenį prasidėjo ir tęsiasi tarptautinio projekto ,,Pasakyk pasauliui Labas“ („Say Hello To The World“) įgyvendinimas. Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Volungėlė“ partneriai:

,,Šiaudinukų“ grupės – Slovėnijos lopšelis-darželis VRTEC AGATA ,,Žuvys ir meškos“ grupė;
,,Drevinukų“ grupės – Slovėnijos lopšelis-darželis VRTEC MURSKA SOBOTA ,,Romano“ grupė.

PLAČIAU


2014 m.

2014futboliukas

***

  Įstaigoje vykdėme Klaipėdos miesto projektą Susipažinkime su sporto šakomis".

 

 

 

 

labas

 ***

    Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Volungėlė“ nuo 2014 m. lapkričio 10 d. dalyvavo tarptautiniame projekte ,,Pasakyk pasauliui labas" („Say hello to the world"). 

Projekto metu vaikai mokėsi užsienio kalbos žodžių, susipažins su kompiuterio naudojimu video skambučiams, sužinos, kaip gyvena kitų šalių vaikai.

 

PLAČIAU


 (Paskutinį kartą svetainės puslapis atnaujintas 2024-03-15)

 

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir informaciniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Patvirtinkite savo sutikimą juos naudoti, paspausdami „Sutinku“. Daugiau informacijos apie privatumo politiką.