svetaines-medis   EN  RU  NEĮGALIESIEMS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Lopšelio- darželio adresas:

I. Simonaitytės g. 26, Klaipėda 95135

El.paštas volungeleklaipeda@gmail.com

Mob. 8 682 07 907

Juridinio asmens kodas - 190427939

Lietuvos pasirengimas ekstremalioms situacijoms

72lt

1Online-logo 1

Paieška
Mus jau aplankė
Articles View Hits
801068

Teisinė informacija

2021-02-25

Nacionaliniai teisės aktai

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai

Individualiųjų mokymosi priemonių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-622

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 liepos 22 d. įsakymu Nr. ISAK-1557

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964

          Mokymo lėšų  apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas, patvirtintasLietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu 679

          Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcijapatvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. IX-1569

          Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2011 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1775

              Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745

            Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu XI-2015

            Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m.   balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-735/A1-208

            Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos, 2015 m. 

            Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas, 2014 m. 

            Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. V-1009

Klaipėdos miesto savivaldybės teisės aktai

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m.

Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimu Nr. T2-17

             Priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai savivaldybės švietimo įstaigose 2021-2022 mokslo metais

                 Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų patalpų suteikimo paslaugos ir naudojimosi stadionais (sporto aikštynais) tvarkos aprašas 

             Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2015 m. gruodžio 22 d. Nr. T2-352 

             Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-09 įsakymo Nr. AD1-2631 priedas „Individualių ugdymo priemonių ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams rekomendacinis sąrašas


Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ tvarkos 

              Klaipėdos darželio „Volungėlė“ priešmokyklinio ugdymo organizavimo gairės ypatingų aplinkybių laikotarpiu

Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašas

 

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir informaciniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Patvirtinkite savo sutikimą juos naudoti, paspausdami „Sutinku“. Daugiau informacijos apie privatumo politiką.