svetaines-medis   EN  RU  NEĮGALIESIEMS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Lopšelio- darželio adresas:

I. Simonaitytės g. 26, Klaipėda 95135

El.paštas volungeleklaipeda@gmail.com

Mob. +370 682 07 907

Juridinio asmens kodas - 190427939

Lietuvos pasirengimas ekstremalioms situacijoms

72lt

1Online-logo 1

 

0 Vaiko labui LOGO jpg

 

22

 

AM logo geltonas 1

 

LOGO ZD SUP spalvotas GALUTINIS 2021

 

sveika mokykla logotipas RGB

 

 

Zipio draugai logo Lietuva

 

 

58711

 

Logotipas 

 

 

Paieška
Mus jau aplankė
Articles View Hits
1086044

Teisės aktai


NACIONALINIAI TEISĖS AKTAI

Nemokama ir konfidenciali pagalba nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai

Individualiųjų mokymosi priemonių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-622

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 liepos 22 d. įsakymu Nr. ISAK-1557

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas, patvirtintasLietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu  679

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2011 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1775

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745

Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu XI--2015

Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m.   balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-735/A1-208

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas, 2016 m. 

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. V-1009

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos raštas „Dėl elektroninio leidinio nukentėjusiems asmenims“

Dėl pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims


KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TEISĖS AKTAI

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T2-197 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašo patvirtinimo“ pakeitimas 2023 m. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m.

Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimu Nr. T2-17

Sprendimas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T2-172 „Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodikos nustatymo“ pakeitimas 2023 m. 

Priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai savivaldybės švietimo įstaigose 2023-2024 mokslo metais

Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų patalpų suteikimo paslaugos ir naudojimosi stadionais (sporto aikštynais) tvarkos aprašas

Vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas, patvirtintas 2021 m. gruodžio 22 d. Klaipėdos miesto tarybos sprendimu Nr. T2-300

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-09 įsakymo Nr. AD1-2631 priedas „Individualių ugdymo priemonių ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams rekomendacinis sąrašas


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO VOLUNGĖLĖ TVARKOS

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Volungėlė“ vaikų ugdymo organizavimo ekstremalios situacijos laikotarpio tvarkos aprašas, 2021 m.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ darbo tvarkos taisyklės

Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ bendruomenės narių elgesio ir etikos normos, 2019 m.

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Volungėlė“ priešmokyklinio ugdymo organizavimo gairės ypatingų aplinkybių laikotarpiu2020 m.

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Volungėlės“ vaiko gerovės komisijos narių veiklos ir funkcijų pasiskirstymas, 2023 m.

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Volungėlė“ ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas, 2021 m.

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Volungėlė“ smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašas2019 m.

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Volungėlė“ darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą įstaigoje ir vaiko tėvų (globėjų) informavimo apie įstaigoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikdymą tvarkos aprašas, 2023 m.

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Volungėlė“ pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas2020 m.

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Volungėlė“  pagalbos vaiko savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (pvz., vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu infekcinė vaikas serga ne liga (pvz., cukriniu diabetu, bronchine astma ar kt.) tvarkos aprašas2020 m.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašas, 2019 m.

Klaipėdos lopšelio-darželio "Volungėlė" smurto ir priekabiavimo prevencijos politika, 2022 m. 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ 2022 m. balandžio 11 d direktoriaus įsakymas Nr V-63 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių nemokamo maitinimo (pietūs) maisto davinių išdavimo“


  (Paskutinį kartą svetainės puslapis atnaujintas 2024-02-05)

 

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir informaciniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Patvirtinkite savo sutikimą juos naudoti, paspausdami „Sutinku“. Daugiau informacijos apie privatumo politiką.