svetaines-medis   EN  RU  NEĮGALIESIEMS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Lopšelio- darželio adresas:

I. Simonaitytės g. 26, Klaipėda 95135

El.paštas volungeleklaipeda@gmail.com

Mob. 8 682 07 907

Juridinio asmens kodas - 190427939

Lietuvos pasirengimas ekstremalioms situacijoms

72lt

1Online-logo 1

Paieška
Mus jau aplankė
Articles View Hits
937829

Naujienos


POZITYVIOS TĖVYSTĖS UGDYMO PROGRAMA „NEĮTIKĖTINI METAI“
2023-01-26

Kviečiame Klaipėdos miesto savivaldybės tėvelius dalyvauti programoje „Neįtikėtini metai“ (angl. The Incredible Years®)! Programa yra skirta tėvams/įtėviams/globėjams, auginantiems 3–6 metų amžiaus vaikus.

Programa įgyvendinama daugiau nei 20 pasaulio šalių, moksliniais tyrimais įrodytas ilgalaikis jos efektyvumas. Programa padeda tėvams:

  • geriau suprasti vaiko elgesį ir netinkamo elgesio priežastis,
  • įsigilinti ir taikyti veiksmingus vaiko netinkamo elgesio valdymo būdus,
  • išmokti, kaip ugdyti vaiko savireguliacijos įgūdžius ir kaip padėti vaikui kurti pozityvius santykius su kitais,
  • stiprinti ryšį su vaiku, mėgautis kartu praleistu laiku.

Savivaldybėje planuojama 1 nuotolinė grupė antradieniais (pirmas susitikimas penktadienį, toliau – antradieniais) 15.30-17.30 val. nuo kovo 3 d. 

Daugiau apie Programą galima paskaityti čia: https://neitiketini-metai.lt/tevams-apie-programa/

REGISTRUOTIS Į TĖVŲ GRUPES GALIMA ČIA: https://neitiketini-metai.lt/registracija-i-programa-ikimokyklinio-amziaus-3-6-m-vaiku-tevams/

Dėmesio! Nurodytoje  grupėje gali dalyvauti tik asmenys, deklaravę savo gyvenamąją vietą Klaipėdos miesto savivaldybėje.


ATASKAITA
2023-01-20

Skelbiama ir pateikiama svarstyti įstaigos bendruomenei ir įstaigos tarybai Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktorės Renatos Vasiliauskienės 2022 m. veiklos ataskaitaĮstaigos bendruomenė per 10 dienų nuo ataskaitos paskelbimo interneto svetainėje (iki sausio 30 d.) turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo įstaigos tarybai (el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).


KOLIAŽŲ PARODA „MANO GIMTINĖ - KLAIPĖDA“
2023-01-18
 
 
Vakaruos, kur saulė leidžias
Yra uostas nuostabus.
Gyvenu ten su tėveliais,
Miestas - KLAIPĖDA vardu.

                Luknė 6 m.

Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“ š. m. sausio mėn. organizavo ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių koliažų parodą ,,Mano gimtinė – Klaipėda“, skirtą Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-mečiui paminėti. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, vaikai ir jų tėveliai buvo kviečiami dalyvauti renginyje. Džiugu, kad prie vykdomos koliažų parodos ,,Mano gimtinė – Klaipėda“ prisijungė net 13 Klaipėdos miesto lopšelių-darželių: „Alksniukas“, „Ąžuoliukas“, „Berželis“, „Dobiliukas“, „Pagrandukas“, „Papartėlis“, „Pumpurėlis“, „Pušaitė“, „Rūta“, „Volungėlė“, „Žemuogėlė“, „Žilvitis“, „Žuvėdra“.

Pasitelkdamos savo kūrybines idėjas ir sumanymus, įstaigų bendruomenės kūrė koliažus iš 100 detalių. Svarbu ir tai, kad į kūrybinį procesą buvo įtraukti ugdytinių tėveliai, kurie galėjo kartu kūrybiškai praleisti laiką su savo vaikais. Sukurtų koliažų detalės vaizduoja Baltijos jūrą, tam tikrą Klaipėdos miesto lankytiną objektą, mėgstamas vaikų veiklas.

Veiklų metu visi dalyvaujantys ne tik puosėlėjo pilietiškumo ir tautiškumo jausmą, bet praplėtė ir gilino žinias apie Klaipėdos miestą, jo istoriją, kultūrą, simboliką, o įgyvendinant idėjas išryškėjo kūrybiškumas, išradingumas, vaizduotė ir fantazija.

Sausio 17 d. vyko parodos atidarymo šventė Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre, sveikinimo žodį tarė Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Volungėlė“ direktorė Renata Vasiliauskienė, pavaduotoja ugdymui Ilona Gaidienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos Vaiva Bumblauskienė ir Kamilė Vygantienė, meninę programą atliko mažieji volungiukai, kuriuos paruošė meninio ugdymo mokytoja Rūta Budinavičienė.

Koliažų parodą galima aplankyti iki vasario mėnesio 16 d. Klaipėdos PŠKC, adresu Baltijos pr. 51, Klaipėda.

Organizuojamas renginys įtrauktas į Klaipėdos miesto švietimo įstaigų edukacinių renginių programą.

 
2023koliazai 2023koliazai1

Koliažų parodos vaizdo įrašas

Koliažų parodos nuotraukos


TEMINĖ SAVAITĖ „PASIVAIKŠČIOKIME PO GIMTĄJĮ MIESTĄ — KLAIPĖDĄ“
2023-01-13
 

Sausio15oji


INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2023–2024 MOKSLO METAMS
2023-01-05
 
Informuojame, kad prašymai mokytis Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklose nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. pradedami registruoti mokinių priėmimo informacinėje sistemoje (www.klaipeda.lt) nuo 2023 m.:
1. Vasario 27 d. 10 val. į 9 klases.
2. Vasario 28 d. 10 val. į 2–4, 6–8, 10–12 klases.
3. Kovo 1 d. 10 val. į 1 klases.
4. Kovo 3 d. 10 val. į 5 klases.

Visa su priėmimu į mokyklas susijusi informacija skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje (https://svietimas.klaipeda.lt/).


VALGIARAŠČIO PAKEITIMAI NUO 2023-01-01
2022-12-29

2022 m. gruodžio mėn. atlikta ugdytinių tėvų apklausa dėl vaikų maitinimo Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Volungėlė“. Apklausoje dalyvavo 82 % Įstaigą lankančių ugdytinių tėvų. Apklausos rezultatai aptarti Įstaigos tarybos posėdyje (2022-12-14 posėdžio protokolas Nr. V5-9), kuriame dalyvavo ir Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ visuomenės sveikatos specialistė Janina Trijonienė. Priimtas nutarimas pateikti pasiūlymus dėl valgiaraščio pakeitimo Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro specialistei Ingai Gafarovai. Naujas valgiaraštis po pakeitimų patvirtintas Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2022-12-28 įsakymu Nr. J - 126, Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktoriaus 2022-12-29 įsakymu V-140. Pagal pakeistą valgiaraštį ugdytiniai bus maitinami nuo 2023-01-01.


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VOLUNGĖLĖ“ VEIKLOS 40-METIS
2022-12-28

Šiais metais Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“ švenčia savo veiklos 40-metį. Įstaigos pedagogai parengė el. knygą „40 STEAM veiklų“, skirtą jubiliejiniams metams.

2022 keturiasdesimt STEAM


KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA „PRIE ARBATOS PUODELIO“
2022-12-20

Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“ organizavo respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo įstaigų vaikų ir pedagogų kūrybinių darbų parodą „Prie arbatos puodelio“ tarptautinei arbatos dienai paminėti, kuri švenčiama gruodžio 15 d. Projekto organizatorės, pasiūlė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojoms su vaikais pasikalbėti apie arbatos naudą, žoleles, paragauti įvairių rūšių arbatos ir sukurti arbatos puodelius iš antrinių ir gamtinių medžiagų. Parodoje dalyvavo daugiau nei 100 dalyvių, kurių sukurtus puodelius galite pamatyti elektroninėje knygoje.

 

MOKYTOJŲ METODINĖ DIENA KLAIPĖDOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „BERŽELIS“
2022-11-24

2022 m. lapkričio 22 d. Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ pedagogės dalyvavo Klaipėdos lopšelio-darželio „Berželis“ organizuotoje metodinėje dienoje „Veiksmingiausi projektų metodų taikymo būdai, apjungiant visą bendruomenę“.

Įstaigos mokytojos Erika Liutinskienė ir Alma Rumšienė pristatė pranešimą „Veiksmingiausių metodų ir būdų taikymas ilgalaikiame įstaigos projekte „Mažos ir didelės gamtos paslaptys“, apjungiant visą bendruomenę“. Pedagogės dalinosi patirtimi, kaip aktyvinti vaikų, tėvų, pedagogų ir visos darželio bendruomenės tarpusavio bendradarbiavimą, dalyvaujant įstaigos organizuojamuose renginiuose, kuriant edukacines erdves, siūlant veiklas, kurios skatintų vaikus išbandyti naujus pasaulio pažinimo būdus. Supažindino su būdais ir priemonėmis, padedančiomis informuoti ir suburti bendruomenę bendram tikslui. Mokytojos pristatė įstaigos pedagogų sukurtą aplanką „Edukacinės erdvės“.

Išvada. Tėvelių dalyvavimas visos bendruomenės darželio gyvenime, domėjimasis vaikų veikla ir noras prisidėti prie ugdymo proceso yra labai svarbus. Kai suaugusieji žvelgia pozityviai ir noriai įsitraukia į organizuojamus renginius, tai skatina vaikų motyvaciją pažinti aplinką, kurioje jie gyvena, vaikai tampa veiklesni, smalsesni, gerėja ugdytinių pasiekimai.

Pedagogės išklausė kitų Klaipėdos lopšelių-darželių: „Berželis“, „Pušaitė“, „Žuvėdra“, pranešimus, kaip jiems sekasi suburti savo bendruomenes, vykdant projektus.


MOKYTOJŲ METODINĖ DIENA „VOLUNGĖLĖJE“
2022-11-15

2022 m. lapkričio 15 d. Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Volungėlė“ vyko metodinė diena ,,Įtraukiojo ugdymo realizavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ , kurioje dalyvavo 6 Klaipėdos lopšelių-darželių atstovai (,,Ąžuoliuko“, ,,Berželio“, „Volungėlės“, ,,Žemuogelės“, ,,Žilvičio“, ,,Žuvėdros“). Pranešimą skaitė ir renginį moderavo „Volungėlės“ direktorė Renata Vasiliauskienė, pranešimus skaitė ,,Ąžuoliuko“ mokytojos Vida Garbenčienė, Vilija Stonė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Kulikauskė, ,,Berželio“ logopedė Modesta Stončiuvienė, mokytojos Valentina Skurichina ir Ilona Virbašienė, „Volungėlės“ logopedė Lina Kuprelienė ir mokytoja Vaiva Bumbauskienė, „Žuvėdros“ mokytoja Renata Serapinaitė. Mokytojai ir vadovai dalinosi gerąja patirtimi, kokios priemonės, ugdomosios veiklos įtraukia specialiuosius ugdymo poreikius turinčius vaikus, atliko įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose SSGG analizę. Dėkojame lektoriams ir visiems dalyviams už galimybę kartu plėtoti kompetencijas. 

2022 metodine diena

Metodinės dienos nuotraukos


OŽIO DIENA
2022-11-15

Lietuvoje Šv. Martyno arba Ožio diena nuo seno minima kaip gyvulių ganymo pabaigos, atsiskaitymo piemenukams už darbą dieną. Lapkričio 11 d. volungiukai vedė baltą ožį aplink beržą ir kvietė žiemą.

2022ožys

Renginio nuotraukos


DALYVAUJAM TARPTAUTINĖJE KONFERENCIJOJE
2022-11-11

2022 m. lapkričio 10 d. Klaipėdos universiteto Aula Magna salėje vyko tarptautinė konferencija „STEAM ugdymas tiesia kelius į sėkmę“. Konferencijoje pranešimus skaitė LR Švietimmo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius, KU profesorė dr. Rūta Girdzijauskienė, Bukarešto gimnazijos direktorė Cazan Cosmina ir kt. Konferencijoje su stendiniu pranešimu „Skambantys tyrinėjimai: muzikinės STEAM idėjos priešmokykliniame amžiuje“ dalyvavo įstaigos meninio ugdymo mokytoja Rūta Budinavičienė. Mokytoja pristatė rengiamą knygą.

2022 11 10KONFERENCIJA

METODINIŲ PRIEMONIŲ KŪRIMO PROJEKTAS ,,STALO ŽAIDIMAI“
2022-10-28

Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“ rugsėjo-spalio mėn. organizavo respublikinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų metodinių priemonių kūrimo projektą ,,Stalo žaidimai“. Mūsų Įstaigos imokytojos pakvietė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojus, logopedus pasinerti į nuostabius stalo žaidimų labirintus ir sukurti savo stalo žaidimą. Metodinių priemonių kūrimo projekte „Stalo žaidimai“ dalyvavo daugiau nei 150 respublikos pedagogų, kurių sukurtus darbus galite pamatyti elektroninėje knygoje.


KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA „PAŠTO ŽENKLAS“
2022-10-20

Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“ organizavo respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodą „Pašto ženklas“ tarptautinei pašto dienai paminėti, kuri švenčiama Spalio 9 d. Parodos tikslas buvo supažindinti vaikus su pašto darbu, kuo jis toks svarbus ir sukurti savitą pašto ženkliuką. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Eglė Jelenskytė iš parodai pristatytų darbų sukūrė virtualią knygą.


FUTBOLIUKAS 2022-2023
2022-10-18

LMFA vykdo tęstinį projektą ,,Fizinio aktyvumo skatinimas ir tęstinumas švietimo ir ugdymo įstaigose,,Futboliukas 2022-23 m. ,,Drevinukų ir ,,Šiaudinukų grupės vaikai dalyvauja nuo 2022 metų spalio mėnesio. Atliekame įvairias užduotis ir mokomės žaisti Futboliuką 3 prieš 3. Visas vykdomas veiklas ir nuotraukas galima matyti puslapyje - http://www.asfuboliukas.lt (puslapis prieinamas tik per kompiuterį ) ir įstaigos facebook puslapyje.


VAKARONĖS „MANO LIETUVĖLĖJ SUKAS MALŪNĖLIAI“
2022-10-18

2022 m. spalo 11 ir 14 d. įstaigoje vyko penkamečių vaikų liaudiškos vakaronės su tėvais.

„Tauškučių gr. vakaronės nuotraukos

„Karpiniukų“ gr. vakaronės nuotraukos


 

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir informaciniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Patvirtinkite savo sutikimą juos naudoti, paspausdami „Sutinku“. Daugiau informacijos apie privatumo politiką.