svetaines-medis   EN  RU  NEĮGALIESIEMS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Lopšelio- darželio adresas:

I. Simonaitytės g. 26, Klaipėda 95135

El.paštas volungeleklaipeda@gmail.com

Mob. +370 682 07 907

Juridinio asmens kodas - 190427939

Lietuvos pasirengimas ekstremalioms situacijoms

72lt

1Online-logo 1

 

0 Vaiko labui LOGO jpg

 

22

 

AM logo geltonas 1

 

LOGO ZD SUP spalvotas GALUTINIS 2021

 

sveika mokykla logotipas RGB

 

 

Zipio draugai logo Lietuva

 

 

58711

 

Logotipas 

 

 

Paieška
Mus jau aplankė
Articles View Hits
1077762

Edukacinės erdvės


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VOLUNGĖLĖ“

EDUKACINĖS ERDVĖS

VIZIJA

Edukacinių erdvių kūrimo vizija – puoselėjant tradicijas, pilietiškumą ir etnokultūrinį ugdymą, tobulinti STEAM patyriminio ugdymo(si) modelį, siekti vaikų sveikatos stiprinimo ugdant fizinį aktyvumą, skatinant bendruomeniškumą, gerinti įstaigos materialinę bazę ir edukacines aplinkas.

Prioritetas – kokybiško ugdymo paslaugos teikimas atsižvelgiant į kiekvieno vaiko gebėjimus ir poreikius, kuriant šiuolaikinius ugdymosi reikalavimus atliepiančią aplinką, skatinančią lyderystę.

ETNOLUKTŪRINIS UGDYMAS

Perimti, perduoti ir puoselėti tautos kultūros vertybes, Klaipėdos krašto, Žemaitijos regiono papročius, tradicijas. Siekti ugdymo turinio vientisumo, lankstumo, integralumo. Plėtoti visuminį pasaulio suvokimą ir jo veiklos patirtį. Ugdyti vaiką atsižvelgiant į jo gebėjimus, turimą patirtį, pomėgius, poreikius, skirtingus pažinimo būdus, brandos ypatybes. Pritaikyti etnokultūrinę aplinką vaikų veiklai.

PATYRMINIS UGDYMAS

Kasdieniniame ugdymo procese galime integruoti STEAM kompleksiškumą – esminis principas, kuriuo remiantis kuriamos STEAM veiklos – pasitelkiamas mokslinis metodas, kuris formuoja tvarią mąstyseną (keliama hipotezė, kuri patvirtinama arba paneigiama, gavus veiklos rezultatą). Tuomet analizuojama, svarstoma ir diskutuojama, kodėl ir kaip matome tokį rezultatą? Ikimokykliniame amžiuje organizuojant STEAM veiklas galime naudoti įvairias priemones esančias tiek uždaroje, tiek lauko aplinkoje, kurios skatintų vaikų norą ieškoti, veikti ir atrasti.

SVEIKOS GYVENSENOS UGDYMAS

Plėtoti vaikų saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius, tenkinti vaiko poreikį judėti, lavinti judesius ir fizines galimybes. Ugdymo turinį orientuoti į vaiko fizinio, psichinio ir socialinio ugdymo darną. integruojant pagrindinius sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos principus, bendromis pedagogų bei bendruomenės pastangomis kurti visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką.


1. MOLIO KAMARĖLĖ

Etnokultūrinio ugdymo įgyvendinimui įrengta erdvė.

edu 5  edu 6

Klaipėdos miesto saviraiškos centro keramikos darbų konkurso „Keramikų pavasaris“ dalyviai, laureatai.

edu erdves viduje 8  edu erdves viduje 9  edu erdves viduje 32

edu pad1  edu pad2

edu erdves viduje 51  edu erdves viduje 52

Molio kamarėlėje vyksta edukacinės veiklos: „Lino kelias“, „Iš kur atkeliauja duonutė“, Adventinės pasakos, šešėlių teatras.

edu erdves viduje 13  edu erdves viduje 14 edu erdves viduje 15 edu 7 edu erdves viduje 21 edu erdves viduje 20

  

  


 2. ŠIAUDO KAMARĖLĖ

Etnokultūrinio ugdymo įgyvendinimui įrengta erdvė.

edu 4  edu erdves viduje 24

Tradicinis etnokultūrinis renginys „Pusiaužiemis“,supažindinimas su vaistinėmis žolelėmis, arbatos ragavimas, meškutės vertimasis ant kito šono.

 edu erdves viduje 54  edu 8


3. MUZIKOS SALĖ

Etnokultūrinio ugdymo įgyvendinimui įrengta erdvė.

edu erdves viduje 4

edu erdves viduje 5

edu erdves viduje 6  edu erdves viduje 7

edu muz1 min

edu muz2 min  edu muz4

Patyriminė veikla vykdoma Muzikos salėje.

 eduk sale 2  eduk sale 1 1

   eduk sale 3  edu muz5

Vaizdo įrašai:

Muzikiniai atradimai naudojant technologijas

edu erdves viduje 49

 Vaizdo įrašas ,,Muzika piešinyje. Chrome muzikos laboratorija. Kandinskis (Klaipėdos l-d ,,Volungėlė)


4. INTERAKTYVIOS GRINDYS

Įvairinant ir efektyvinant ugdymo procesą, didinant vaikų fizinį aktyvumą, lavinant loginį mąstymą, judesių koordinaciją, specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų individualios veiklos vykdymui, muzikos salėje įrengtos interaktyvios grindys.

edu grindys1  edu grindys2

 Vaizdo įrašai:

 • Interaktyvios grindys darželyje. Spalvingas pianinas (Klaipėdos l-d ,,Volungėlė)

 • Interaktyvios grindys darželyje. Instrumentai (Klaipėdos l-d ,,Volungėlė

 • Interaktyvios grindys darželyje. Meškinas ir medus (Klaipėdos l-d ,,Volungėlė)

 • Interaktyvios grindys darželyje. Dramblys ir cukrus (Klaipėdos l-d ,,Volungėlė)

 • Interaktyvios grindys darželyje. Vanduo (Klaipėdos l-d ,,Volungėlė)

 • Interaktyvios grindys darželyje. Žaidimai 1-7 (Klaipėdos l-d ,,Volungėlė)

 • Interaktyvios grindys darželyje. Žaidimai 8-14 (Klaipėdos l-d ,,Volungėlė)


5. SPORTO SALĖ

Vaikų fizinio aktyvumo įgūdžių ugdymui, sveikos gyvensenos tradicijų formavimui įrengta sporto salė, kurioje įrengta gimnastikos sienelė, skirta stiprinti nugaros, rankų, pilvo raumenis.

   edu erdves viduje 44  edu erdves viduje 43

Takelis plokščiapėdystės profilaktikai

 edu erdves viduje 34

Kopetėlės ir virvė

edu erdves viduje 41  edu erdves viduje 42

Skirtingų faktūrų diskai rankų ir pėdų sensorikai lavinti, pėdos skliauto masažui įgyta priemonė „Slieko nugarėlė“.

 edu erdves viduje 30  edu sale1

Tenkinant vaikų poreikį judėti, supažindinti su sporto šakomis, įsigytos priemonės žaisti krepšinį, futbolą, tinklinį, tenisą, grindų riedulį.

edu erdves viduje 56  edu sale4

 edu sale2  edu sale3

edu spor

Sudarytos galimybės dalyvauti virtualiose fizinėse veiklose, kuriose naudojamas projektorius.

Lietuvos mokyklų iniciatyva ,,Aktyviai, draugiškai, sveikai“

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų fizinio aktyvumo inovatyvus  projektas „Gera ir smagu sportuoti su draugu“

edu erdves viduje 10  edu erdves viduje 11

Gerinti laikyseną, koordinaciją, formuoti raumenis, įsigyti gimnastikos kamuoliai, kurie laikomi specialiai įrengtoje lentynoje.

 edu erdves viduje 35  edu erdves viduje 36

Spintoje laikomas sporto inventorius, kuris vaikams yra laisvai pasiekiamas.

 edu erdves viduje 45  edu erdves viduje 37

 

FIZINĮ AKTYVUMĄ SKATINANČIŲ PROJEKTŲ DALYVIAI IR NUGALĖTOJAI

edu erdves viduje 31  edu spor1

edu spor2  edu spor3  edu erdves viduje 50

 • „Lietuvos mažųjų žaidynės 2022“;

 • „Sveikatiada“;

 • „Judrusis darželis“;

 • LMFA projektas ,,Futboliukas;

 • Respublikinis sveikatingumo projektas „Skaičiuoju ir sportuoju“;

 • Tarptautinis Teniso projektas;

 • Respublikinis projektas-konkursas ,,Integruota fizinė veikla vaikų darželyje“;

 • Pasidalinta gerosios patirties pavyzdžiais „Vaikų fizinio aktyvumo skatinimas naudojant informacines technologijas“ aktyvių mokyklų puslapio skyrelyje „Aktyvių mokyklų geroji patirtis“ http://www.smlpc.lt/lt/vaiku_sveikatosstiprinimas/aktyviu_mokyklu_geroji_ patirtis_/aprašai


 6. LABORATORIJA

 Patyriminei veiklai vykdyti įrengta Linksmoji laboratorija.

edu erdves viduje 27  edu erdves viduje 28

edu lab1  edu lab2

SKLAIDA


7. GRUPĖSE ĮRENGTOS ETNOKULTŪRINĖS ERDVĖS

 edu erdves viduje 38  edu erdves viduje 39

   edu erdves viduje 47  edu erdves viduje 46


8. LAUKO ERDVĖS

Aktyvinant ugdymo procesą lauke, skatinant ugdytinius stebėti, pažinti, tyrinėti, eksperimentuoti, kurti, atrasti, rinkti informaciją apie juos supančią gamtą sukurtos lauko erdvės.

8.1. MIŠKO KLASĖ

8.1.1. LYSVĖS

Tradicinis etnokultūrinis renginys „Rugių sėja“

edu 2  edu 3

 Daržovių, vaistinių žolelių sodinimas, augimo stebėjimas, priežiūra, derliaus nuėmimas.

 edu erdves lauke 70  edu erdves lauke 65  edu erdves lauke 68

edu erdves lauke 6

8.1.2. „ATRADIMŲ SIENELĖ“

Eksperimentams su vandeniu, smulkiosios motorikos lavinimui veiklai su kreidelėmis

edu erdves lauke 30  edu-erdves-lauke_29.jpg

  edu-erdves-lauke_36.jpg  edu erdves lauke 35

  

8.1.3. STALAS VANDENS IR SMĖLIO EKSPERIMENTAMS

 edu-erdves-lauke_28.jpg  edu laukas1

edu smelis1edu smelis2

Inžinerinės veiklos

edu erdves lauke 12  edu erdves lauke 32 

8.1.4. STALAS IR SUOLAI

edu erdves lauke 13  edu erdves lauke 19

8.1.5. MENINEI VEIKLAI TVORA IR MEDŽIAI

edu erdves lauke 9  edu erdves lauke 21

edu erdves lauke 47

8.1.6. GAMTAMOKSLINIS TYRINĖJIMAS. INKILĖLIAI

 edu erdves lauke 60  edu kodai

Dalyvauta Respublikiniame ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų virtualiame  kūrybiniame projekte „Lauko erdvių įvairovė ir priemonės – vaiko sėkmingos patyriminės veiklos garantas“.

8.2. SPORTO AIKŠTYNAS

8.2.1. Krepšinio ir futbolo aikštelė stiprinti vaikų sveikatą, žadinti judėjimą, aktyvumą Įstaigos lauko teritorijoje įrengta saugi su žalios vejos dirbtine danga.

 edu erdves lauke 53

8.2.2. Bėgimo takelis

edu erdves lauke 51  edu laukas3

8.2.3. „Kas toliau?“ – bėgimo takelis su smėliaduobėmis šuoliui į tolį.

edu erdves lauke 1

8.2.4. Laipiojimo sienelė „Aš alpinistas“

edu erdves lauke 44  edu erdves lauke 46

8.2.5. Du vaikščiojimo tilteliai pusiausvyrai išlaikyti

 edu erdves lauke 17  edu erdves lauke 49


9. DIDŽIOJI PIEVA

9.1. LAUŽAVIETĖ. Rėdos rato šventėms: Užgavėnėms, Rasos šventei – Joninėms organizuoti.

edu erdves lauke 20  edu lauzas

9.2. Rasos šventė - Joninės

 edu svente2

9.3. Judriems žaidimas, sporto šventėms su tėveliais, renginiams organizuoti, pievos augalų pažinimui, vabaliukų stebėjimui, meninei veiklai.

 edu pieva1  edu pieva2

edu geles1  edu geles2

edu erdves lauke 52  edu geles3

9.4. „Basų pėdučių takas“ – vaikų grūdinimui sveikatingumo-refleksoterapinis S. Kneipo takelis su įvairaus šiurkštumo danga.

edu erdves lauke 66  edu takelis

9.5. Sodas su vaismedžiais

edu erdves lauke 58


10. „MAGNOLIJŲ KAMPELIS“

10.1. Edukacinėms veikloms, šventiniams renginiams organizuoti

edu laukas4  edu laukas5

edu erdves lauke 8  edu svente3

10.2. Paspirtukų garažas

edu erdves lauke 59

10.3. „Akmenkų tvorelė“. Skaičiavimui, akmenukų faktūros tyrinėjimui, piešimui ir kt. 

edu erdves lauke 61  edu erdves lauke 63


11. SUPILTAS IR APŽELDINTAS KALNELIS

Laipiojimui, ridenimuisi, čiužinėjimui su slidėmis ir rogutėmis

 edu erdves lauke 54 edu kalnas

 edu erdves lauke 41


12. „VABALIUKŲ VIEŠBUTIS“ – GAMTAMOKSLINIS TYRINĖJIMAS

edu erdves lauke 23


13. „LIEPŲ ALĖJA“

 edu liepa1 edu liepa2


14. „ŠERMUKŠNIŲ ALĖJA“

 edu erdves lauke 10  edu erdves lauke 56


(Paskutinį kartą svetainės puslapis atnaujintas 2024-03-14)

 

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir informaciniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Patvirtinkite savo sutikimą juos naudoti, paspausdami „Sutinku“. Daugiau informacijos apie privatumo politiką.