svetaines-medis   EN  RU  NEĮGALIESIEMS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Lopšelio- darželio adresas:

I. Simonaitytės g. 26, Klaipėda 95135

El.paštas volungeleklaipeda@gmail.com

Mob. 8 682 07 907

Juridinio asmens kodas - 190427939

Lietuvos pasirengimas ekstremalioms situacijoms

72lt

1Online-logo 1

Paieška
Mus jau aplankė
Articles View Hits
972910

Meninė veikla

DAILĖ, MUZIKA, TEATRAS

2022 m.

KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA „PAŠTO ŽENKLAS“  (2022-10-20)

Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“ organizavo respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodą „Pašto ženklas“ tarptautinei pašto dienai paminėti, kuri švenčiama Spalio 9 d. Parodos tikslas buvo supažindinti vaikus su pašto darbu, kuo jis toks svarbus ir sukurti savitą pašto ženkliuką. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Eglė Jelenskytė iš parodai pristatytų darbų sukūrė virtualią knygą.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

2021 m.

Klaipėda, mes su tavim! (2021-01-15)

Sausio 15 d. „Volungėlės“ darželio vaikai, išradingai paminėjo Klaipėdos krašto dieną. Vaikai piešė, konstravo, statė, vaidino, dėliojo. Darbų nuotraukos

***

Žemės diena (2021-03-20)

„Su paukščiais baltais, su darbais gerais, mes Žemę mylime, apkabime mažais savo delnais“. Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ vaikų ir mokytojų meniniai darbai-mandalos Įstaigos kieme ir viduje. Nuotraukų galerija

***

2021ek-paroda   FOTOGRAFIJŲ PARODA ,,PAVASARIS BELDŽIASI Į ŽEMĘ“ (2021-03-31)

 Baigėsi mūsų Įstaigos ekologinės grupės mokytojų (Emilija Jocienė, Reda Karčikienė, Vida Kuršaitienė, Erika Liutinskienė, Alma Rupšienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vilma Gedminienė) organizuota respublikinė fotografijų paroda „Pavasaris beldžiasi į žemę“.  Projekto tikslai: 1. formuoti vaikų vertybinį ir estetinį santykį su gamta, skatinant vaikus pažinti, stebėti ir tyrinėti bundančią gamtą, taikant vaikų ekologiniam pažinimui naujus ugdymo būdus ir metodus; 2. skatinti Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendradarbiavimą.

Parodoje dalyvavo gausus būsys Lietuvos darželių. Aplankyti virtualią parodą galima atsidarius šią nuorodą.

***

Įstaigos „Spinduliukų“ gr. mergaičių ansamblis (vadovė Rūta Budinavičienė) nuotoliniu būdu dalyvavo keliuose dainų festivaliuose. 

Birštono lopšelis-darželis „Giliukas“ organizavo respublikinį virtualų dainų festivalį „Kur dainų namai?“. Jame mūsų mergaitės atliko V. Pilinkienės dainą Šventės džiaugsmas. Ją labai gerai įvertino dainos autorė ir festivalio organizatoriai - ansamblis laimėjo nominaciją ,,Dainuokime kartu“ (už gerą dainos atlikimą). Festivalio filmuotų dainų įrašai talpinami organizatorių uždaroje Facebook grupėje tuo pačiu pavadinimu. Festivalis buvo labai populiarus - juo domėjosi virš 1900 uždaros Facebook grupės narių, dalyvavo 120 dalyvių.

2021 ansamb 4 PADĖKa Kur dainų namai-1

  Dainuokime kartu Nominacija-1 Kur dainu namai nugalėtojai

Kauno sanatorinis lopšelis-darželis „Pušynėlis“ organizavo respublikinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų festivalį „Pavasario dainų pynė-2021“. Jame mūsų Įstaigos mergaitės atliko savo vadovės dainą „Šimtakojis“ ir nusipelnė diplomo. Festivalio filmuotų dainų įrašai talpinami organizatorių uždaroje Facebook grupėje tuo pačiu pavadinimu.

2021šimtakojis2 Diplomas-pavasario dainu pyne


2020 m.

NUOTOLINIS UGDYMAS

(2020 m. balandis, gegužė)

Pavasario mėn. kelias savaites „Volungėlės“ vaikučių ugdymas vyko nuotoliniu būdu. Vaikai kartu su tėveliais atliko mokytojų pasiūlytas veiklas. Atsiųstų darbų nuotraukos sudėtos į savaičių aplankus:

Pirma savaitė

Antra savaitė

Trečia savaitė

Ketvirta savaitė

Penkta savaitė


2019 m.

PARODA-KONKURSAS „LIETUVA – MEDIS TARP ŽEMĖS IR DANGAUS“ (2019-09-04)

Klaipėdos lopšelis – darželis „Volungėlė“ kviečia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikus, pedagogus, įstaigų bendruomenes dalyvauti respublikinėje parodoje — konkurse „Lietuva — medis nuo žemės iki dangaus“.

Paroda siekiama paminėti Pasaulio lietuvių metus, skatinti pažinti ir puoselėti tautos etninės kultūros paveldą. Dalyviai kviečiami, remiantis liaudies meno simboliais, ornamentika, sukurti savitą darbą — „Pasaulio medis“. Nuostatai pridedami

VERPSTĖ— LAIŠKAS IŠ PRAEITIES  (2019-03-19)

Pasibaigė šiais metais mūsų įstaigoje organizuota respublikinė karpinių paroda „Verpstė — laiškas iš praeities“Parodos eksponatai papuošė Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ koridorius. Dėkojame visiems parodos dalyviams. Parodos pristatymas 


2018 m.

PASAKORIŲ VARŽYTUVĖS

Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“ lapkričio 22 d. organizavo Klaipėdos miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų skaitovų konkursą „Pasakorių varžytuvės“. Jame dalyvavo virš 30 vaikų: mūsų įstaigos vyresnių grupių vaikai, svečiai iš Klaipėdos licėjaus, lopšelių-darželių ,,Rūta", „Vyturėlis“, ,,Linelis“ ir ,,Berželis“.

2018pasakoriai

2018pasakoriai-kiti

Įstaiga dalyvavo pilietinėse iniciatyvose „Atmintis gyva, nes liudija“ (2018-01-15) ir „Gyvasis tautos žiedas“ (2018-03-11). Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti pedagogams įteikė padėkos raštus.

atmintis-gyva2018 1

Klaipėdos lopšelis-darželis „Versmė" vaikams organizavo renginį „Viskas iš molio ir šiaudo“ (2018-03-01), kurį padėjo pravesti mūsų įstaigos pedagogės Vida Nausėdienė, Reda Karčikienė ir Alma Rumšienė.

Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio ugdymo pedagogai tradiciškai Žvejų rūmuose rengia koncertą kovo 11 d. paminėti. 2018 m. koncerto „Praeitis augina ateitį: vedu tave per gimtą žemę“ (2018-03-13) organizacijoje dalyvavo mūsų įstaigos pedagogės Rūta Budinavičienė (vaikų parengimas, įrašų montažai, fotografijos), Vilma Zabielienė (atlikimas), Jūratė Mažonienė (scenografija), kiekvienos renginio dalies pradžioje ir finale - 10 mergaičių.

praeitis2018

„Molinukai“ Aurora ir Motiejus (auklėtoja Emilija Jocienė) atstovavo įstaigą Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Rūta“ rengtame edukaciniame renginyje „Lietuva — tai aš, Lietuva — tai mes“ (2018-03-13).

Klaipėdos „Gabijos“ progimnazija vykdė respublikinį projektą „Pažink Lietuvos etnografinius regionus“ ir į III etapo renginį „Dzūkija“ (2018-04-19) pakvietė mūsų įstaigos vaikus, kurie demonstravo įstaigos meninio ugdymo mokytojos Rūtos Budinavičienės kurtas baltų ornamentais puoštas sukneles.

gabija2018

Klaipėdos m. pedagogų švietimo ir kultūros centras, priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinis būrelis įteikė padėką įstaigos pedagogėms Vidai Nausėdienei ir Ilonai Gaidienei už ugdytinių parengimą ir aktyvų dalyvavimą Klaipėdos miesto priešmokyklinio amžiaus vaikų renginyje „Aš smalsus tyrėjas“ (2018-04-26). 

Įstaigos „Aitvariukų“ gr. vaikai (auklėtojos Vaiva Bumblauskienė, Vilma Gedminienė) dalyvavo Vilniaus lopšelio-darželio „Pipiras“ akcijoje „Įpink žodį į juostą“.

Respublikinis ikimokyklinių įstaigų vaikų kūrybinės raiškos festivalis „Vaidinimų kraitelė-18 “ 2018 m. gegužės 9-11 d. jau aštuonioliktą kartą sukvietė gausų būrį linksmų, kūrybiškų vaikų, pedagogų ir tėvų. Festivalis vyko Klaipėdos lopšeliuose-darželiuose ,,Puriena“, ,,Rūta“, „Atžalynas“. Per tris dienas žiūrovai pamatė 25 vaidinimus. Vaidino 288 vaikai ir 9 pedagogai. Mūsų įstaigą atstovavo „Tauškučių“ gr. trimečiai artistai (vad. Birutė Krikščukienė).

2018-VK

  • Trimečių „Tauškučių“ vaidinimas „Kas suėdė varnos sūrį?
  • Teatrų festivalio „Vaidinimų kraitelė“ pedagogai dalyvavo ikimokyklinio ugdymo įstaigų sporto  sveikatos šventėje prie jūros „Su vaikyste ant bangos“ (2018-05-29).

ant-bangos2018

Įstaigos vaikų ansamblis (vad. Rūta Budinavičienė) dalyvavo Klaipėdos bendruomenės šventėje „Būkime kartu“ (2018-06-05), atliko 5 dainas ir gavo padėką.

bukime-kartu2018 1

Mažeikių r. Sedos darželis organizavo kūrybinę karpinių parodą „100 gimtadienio paukščių“, kurioje dalyvavo „Drevinukų“ ir „Aitvariukų“ grupių (pedagogės Ilona Gaidienė, Vilma Gedminienė ir Vaiva Bumblauskienė) vaikų darbai. Šis darželis taip pat organizavo fotografijų parodą ,,Pavasario žiedas mamai“, skirtoje artėjančiai mamos dienai. Joje dalyvavo mūsų įstaigos pedagogių Almos Rumšienės ir Erikos Liutinskienė („Mezginukų" gr.) koliažai. 
Fotografijų parodos nuostatai

nuotrauka-seda2018

Nuotraukoje - Augustas J., 3 m. ir Barbora K., 2.5 m.

Klaipėdos lopšelis-darželis „Vyturėlis“ organizavo respublikinę foto koliažų parodą „Yra tokia šalis...“, skirtoje Lietuvos atkūrimo šimtmečiui paminėti. Luko Jankausko, 3m. tėvus dalyvauti parodoje paskatino „Mezginukų“ gr. auklėtoja Alma Rumšienė (kūrė koliažą). Ši įstaiga taip pat organizavo projektą „Mūsų Lietuvėlėj gražūs aprėdėliai“, kurio renginyje (2018-02-07) dalyvavo priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ilona Gaidienė.
Foto koliažų parodos nuostatai

Lukas-Jankauskas

Raseinių lopšelis-darželis „Saulutė“ organizavo respublikinę kūrybinių darbų parodą „Rašau žodį Lietuva“ (2018-02-16), kurioje dalyvavo „Drevinukų“ grupė.

Kelmės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ organizavo respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių parodą „Mažoj širdelėj — Lietuva“ (2018-02-20). Joje dalyvavo 153 švietimo įstaigos, 850 dalyvių, kuriuos parengė 381 pedagogai. Mūsų įstaigą atstovavo „Mezginukų“ gr. pedagogės Alma Rumšienė ir Erika Liutinskienė.

Įstaiga gavo Lietuvos Respublikos Seimo ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narės Lilijos Petraitienės padėkas už dalyvavimą piešinių konkurse-parodoje „Nupieškime Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį pasitinkančią Klaipėdą“ (2018-03-11).

Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“ organizavo respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos, meninės raiškos kūrybinių darbų parodą „100 ačiū tau, Lietuva“ (2018-03-30), kurioje dalyvavo darbai iš „Aitvariukų“ gr. (auklėtojos Vaiva Bumblauskienė, Vilma Gedminienė), „Drevinukų“ gr. (priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ilona Gaidienė) ir „Siūlinukų“ gr. (auklėtoja Alina Vitkalova).

Šiaulių lopšelis-darželis „Klevelis“ surengė respublikinę ikimokyklinių ugdymo įstaigų bendruomenė narių kūrybinių darbų fotografijos parodą „Mano Velykos“ (2018-04-08), kurioje dalyvavo „Siūlinukų“ gr. vaikų darbai (auklėtoja Alina Vitkalova).

Įstaigos pedagogės Emilija Jocienė, Reda Karčikienė ir Vida Kuršaitienė vedė vaikams veiklas su moliu ir dalyvavo Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro organizuotoje vaikų keramikos darbų parodoje-konkurse „Keramikų pavasaris. Lietuvos migruojantys paukščiai“ (2018-04-26).

Įstaigos vaikų piešiniai dalyvavo Klaipėdos miesto vaikų ligoninėje eksponuojamose parodose „Žiemos spalvos“ ir „Mano piešinyje gyvena Lietuva“.

daniele2018

Danielė, 4 m. „Karpiniukų“ gr.


2017 m.

 Skaitovai renginyje „Piliakalnis senas mums praeitį mena“ (2017-03-08)

Klaipėdos lopšelyje-darželyje ,,Rūta“ vyko edukacinis kultūrinis renginys, skirtas piliakalnių metams. Jame dalyvavo mūsų darželio skaitovai Augustė, Martynas, Auksė, Indrė ir Diana, kuriuos parengė pedagogės Vida, Irena, Ilona, Jūratė ir Vilma.

 2017piliakalniai

2017piliakalniai1 2017piliakalniai2

Plakato ir atviruko konkurse „Kovo 11-oji“ (2017-03-09)

Mūsų darželio ugdytinė Austėja Breivytė (6 m.) gavo Lietuvos nacionalinio muziejaus/Vinco Kudirkos muziejaus padėką už sėkmingą dalyvavimą Lietuvos moksleivių plakato ir atviruko konkurse.

2017kovo11 2017kovo11Austeja

Klaipėdos ikimokyklinių įstaigų vaikų koncertas Žvejų rūmuose

„Mažais žingsneliais po Klaipėdą“ (2017-03-09)

Renginio lankstinukasRenginio nuotraukos įstaigos Facebook puslapyje.

Koncerto 1 dalies (kurioje dalyvavo dainininkai „volungiukai“ ir jų vadovė bei dirigentė Rūta) vaizdo įrašas.

2017koncertas

Mūsų dailininkai respublikinėje parodoje-konkurse „Trijų spalvų istorija“

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras organizavo respublikinį piešinių ir fotografijos darbų konkursą, skirtą tautinio kostiumo ir piliakalnių metams. Jame dalyvavo mūsų dailininkai Deimilė, dvi Gretos, Marija ir Urtė (visoms 6 m.).

   2017trys-spalvos maza

Skaitovai renginyje „Te skamba gražiai gimtoji kalba“ (2017-03-30)

Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Papartėlis" vyko raiškiojo skaitymo edukacinis renginys. Jame mūsų įstaigą atstovavo „Šiaudinukų“ grupės skaitovai Bernardas, Noja ir dvi Gretos. 

   2017te-skamba

Projekto renginyje „Augam, džiaugiamės, svajojam“ (2017-04-03)

Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Versmė" projekto renginyje sėkmingai pasirodė „Šiaudinukų“ grupės „volungiukės“ Emilija, Amelija, Austėja ir Greta.

2017versme

Miesto festivalyje „Vaidinimų kraitelė“ (2017-05-11)

Jau septynioliktą kartą Klaipėdoje gegužės 9-11 dienomis ikimokyklines įstaigas vėl sukvietė tradicinis respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinės raiškos festivalis „Vaidinimų kraitelė“. Festivalyje dalyvavo 225 vaikai nuo 3 iki 7 metų. Tradiciškai mūsų įstaigą atstovavo „Tauškučių“ grupė. Renginio nuotraukos įstaigos Facebook puslapyje.

2017vaidinimu-kraitele

Knygelės respublikiniame projekte „Seku seku draugystės pasaką“

Kovo 27 — gegužės 17 d. Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Pelėdžiuko“ filialas kartu su Klaipėdos lopšeliu-darželiu „Kregždutė“ kvietė visus darželius prisijungti prie ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projekto „Seku, seku draugystės pasaką!“ ir sukurti savo personažų knygą. Į kvietimą atsiliepė 16 ikimokyklinio ugdymo įstaigų ne tik iš Klaipėdos miesto, bet ir iš Kretingos, Mažeikių, Gargždų bei Dovilų. Buvo atsiųsti, atnešti ar kitaip atgabenti 32 darbeliai, organizuota paroda. Joje dalyvavo ir mūsų įstaigos ugdytinių darbai.

Parodoje „Susikursiu batukus ir keliausiu į svečius“

Klaipėdos lopšelis-darželis „Aitvarėlis“ organizavo Respublikinę vaikų piešinių ir erdvinių kūrybinių darbų parodą, kurioje dalyvavo mūsų darželio ugdytinė Audra ir pedagogė Vilma iš „Tauškučių“ grupės.

Keramikos darbų paroda „Odė žemei“

Įstaigos pedagogės Reda Karčikienė ir Vida Kuršaitienėdirbo vedė vaikams veiklas su moliu ir dalyvavo Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro organizuotoje tarptautinėje Lietuvos-Latvijos vaikų keramikos darbų parodoje.

Piešinių konkurse „Tu, mano mamyte!“

Lietuviškas mažų kainų degalinių tinklas EMSI organizavo piešinių konkursą, kuriame dalyvavo mūsų darželio ugdytiniai.

Dalyvavom projekte-konkurse „1000 žiedų mamai“

„Mezginukų“ grupės lopšelinukai sukūrė darbelį, kuris auklėtojos Almos iniciatyva dalyvavo Vilniaus privataus lopšelio-darželio „Zebriukas“ inicijuotame projekte-konkurse. 

Darželio dainininkų pasirodymas VGD paskutinio skambučio šventėje (2017-05-26)

 2017koncertas VDGmazas


2016 m.

Piešiniai Klaipėdos miesto Vaikų ligoninės parodai „Sniego ir ledo paslaptys“ (2016 m.)

2016aplinka 9  kopija

2016aplinka 10  kopija

2016aplinka 11  kopija

KIŠKIS HANSAS ŽAIDŽIA FUTBOLĄ

Lopšelio-darželio ,,Volungėlė“ priešmokyklinių grupių vaikai, lankantys ankstyvosios užsienio kalbos (vokiečių) užsiėmimus, dalyvauja Lietuvos futbolo federacijos ir Goethe's instituto organizuojamame projekte ,,Futboliukas. Kiškis Hansas žaidžia futbolą“.

konkursui
Meninį darbą kūrė priešmokyklinės ,,Šiaudinukų“ grupės vaikai Martynas, Austėja, Deimilė ir ,,Drevinukų“ grupės vaikai Ema, Urtė, Auksė ir Nerius.

Klaipėdos ikimokyklinių įstaigų vaikų koncertas Žvejų rūmuose

„Ein saulelė apie dangų“ (2016-03-09)

5 pavasaris

  • Klaipėdos darželių šventės „Ein saulelė apie dangų“ Žvejų rūmuose nuotraukų montažas. Renginyje dalyvavo ir mūsų įstaigos vaikų ansamblis (metų laikų dalis - Pavasaris).
  • Klaipėdos darželių šventė „Ein saulelė apie dangų“. Metų laikas — Pavasaris. Filmavo V. Domarkas

Darželio dainininkų pasirodymas VGD abiturientų paskutinio skambučio šventėje (2016-05-25)

2016koncertasVDGmazas

Skaitovų konkursas „Auksaspalvis rudenėlis seka pasakas gražias“ (2016-10-21)

Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Linelis“ vyko ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pramoginis skaitovų konkursas. Konkurse dalyvavo „Karpiniukų“ gr. Diana, „Šiaudinukų“ gr. Austėja ir Vilius, „Drevinukų“ gr. Nerius ir Beatričė.

2016skaitovai

Dailės darbų konkursas „STOP MIKROBAMS“

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras organizavo vaikų kūrybinių darbų konkursą, kuriame dalyvavo mūsų įstaigos aitvariukai, šiaudinukai ir drevinukai.

2016mikrobai


2015 m.
Vaikų darbai tema „Mano Lietuva“   
  • Click to enlarge image austeja.jpg
  • Click to enlarge image emilija.jpg
  • Click to enlarge image eva.jpg
  • Click to enlarge image evija.jpg
  • Click to enlarge image gediminas.jpg
  • Click to enlarge image german.jpg
  • Click to enlarge image greta.jpg
  • Click to enlarge image gretaN.jpg
  • Click to enlarge image julius.jpg
  • Click to enlarge image juste.jpg
  • Click to enlarge image mantas.jpg
  • Click to enlarge image meda.jpg
  • Click to enlarge image meta.jpg
  • Click to enlarge image milana.jpg
  • Click to enlarge image minija.jpg
  • Click to enlarge image roberta.jpg
  • Click to enlarge image saule.jpg
  • Click to enlarge image simona.jpg
  • Click to enlarge image tiana.jpg
  • Click to enlarge image vaiva.jpg
  1. Austėja Ušinskaitė, 6 m. „Drevinukų“ gr.
  2. Emilija Januškevičiūtė, 6 m. „Drevinukų“ gr.
  3. Eva Karužaitė, 5,5 m. „Spinduliukų“ gr.
  4. Evija Zaboraitė, 5 m. „Aitvariukų“ gr.
  5. Gediminas Gintalas, 6 m. „Šiaudinukų“ gr.
  6. Germasn Zakrevskij, 6 m. „Šiaudinukų“  gr.
  7. Greta Nagreckaitė, 6 m. „Drevinukų“  gr.
  8. Greta Nagreckaitė, 6 m., veiklos su šiaudais gr.
  9. Julius Dajoras, 6 m. „Šiaudinukų“ gr.
  10. Justė Mockevičiūtė, 6 m. „Šiaudinukų“  gr.
  11. Matas Pukys, 3 m. „Mezginukų“ gr
  12. Meda Vaitkutė, 5,5 m. „Spinduliukų“ gr.
  13. Mėta Mulskytė, 5 m. „Aitvariukų“ gr.
  14. Milana Mockutė, 5 m. „Aitvariukų“  gr.
  15. Minija Janulionytė, 5 m., „Gintariukų“ gr.
  16. Roberta Bliujūtė, 6 m., veiklos su šiaudais gr.
  17. Saulė Samuolytė, 6 m. „Šiaudinukų“ gr.
  18. Simona Jonkutė, 6 m. „Šiaudinukų“ gr.
  19. Tiana Solovjova, 5,5 m. „Spinduliukų“ gr.
  20. Vaiva Mickevičiūtė, 6 m. „Šiaudinukų“ gr.

Klaipėdos ikimokyklinių įstaigų vaikų koncertas Žvejų rūmuose

„Dyvų dyvai pamarėly“ (2015-03-09)

LauraSkiezgiliene

Koncerto nuotraukos įstaigos Facebook puslapyje.

  • Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų šventinis koncertas skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti „Dyvų dyvai pamarėly“, 2015-03-09, Klaipėda, filmavo V.Domarkas, montažas Rūtos Budinavičienės:
  1. Vaikų koncertą „Dyvų dyvai pamarėly“ prisiminus. Koncerto nuotraukų montažas. Fotografavo Laura Skiezgilienė ir Giedrius Skiezgilas;
  2. Vaikų choro daina „Aš prie jūros gyvenu“ — muzika ir žodžiai Reginos Bočkienės;
  3. Vaikų choro daina Gintarėlis (žodžiai E. Šulinskienės, muzika E. Tolvaišienės);
  4. Vaikų choro daina Mįslė (Muzika ir žodžiai Loretos Aukštuolienės);
  5. Vaikų choro daina Puokštė gimtinei (muzika ir žodžiai Reginos Bočkienės).

(Paskutinį kartą svetainės puslapis atnaujintas 2022-11-17)

 

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir informaciniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Patvirtinkite savo sutikimą juos naudoti, paspausdami „Sutinku“. Daugiau informacijos apie privatumo politiką.