svetaines-medis   EN  RU  NEĮGALIESIEMS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Lopšelio- darželio adresas:

I. Simonaitytės g. 26, Klaipėda 95135

El.paštas volungeleklaipeda@gmail.com

Mob. 8 682 07 907

Juridinio asmens kodas - 190427939

Lietuvos pasirengimas ekstremalioms situacijoms

72lt

1Online-logo 1

Paieška
Mus jau aplankė
Articles View Hits
785619

ISTORIJA

Klaipėdos lopšelis-darželis Nr.34 savo veiklą pradėjo 1982 m. kovo 10 d., ugdymas buvo organizuojamas 4 ankstyvojo ir 8 ikimokyklinio ugdymo grupėse, dirbo 30 pedagogų, įstaigą lankė 290 vaikų. Nuo 1982 m. iki 1987 m. įstaigai vadovavo vedėja Regina Melnikienė. Nuo 1987 metų, įstaigai vadovauja Eugenija Smpukienė. 1988 Klaipėdos lopšelis-darželis įstaigos „krikštatėvio“ vaikų rašytojo M.Vainilaičio pavadintas „Volungėlė“.

Nuo 1990 m. uždarius 1 lopšelio grupę įrengta sporto salė, vėliau — Lego-Dactos kambarėlis, molio ir šiaudo dirbtuvėlės. Meninės saviraiškos gebėjimams atsiskleisti atnaujinta muzikos salė. 210 mažųjų ugdytinių rūpestingai globoja 23 aukštos kvalifikacijos pedagogės. Įstaigoje kuriama ir palaikoma saugi, funkcionali, estetiška aplinka, skatinati ugdytinius akyviai ir kūrybingai veiklai, visapusiškam ugdymui (si).

Lopšelio-darželio „Volungėlė“ ugdymo(si) prioritetinės veiklos sritys: etnokultūros vertybių perdavimas ir perėmimas, sveika ir saugi gyvensena, meninė saviraiška. Siekdami plėtoti, turtinti ugdymo(si) turinį, įstaigos pedagogai parengė 3 individualias integruoto ugdymo (si) programas. „Etnokultūros vertybių perdavimo ir perėmimo galimybės ikimokykliniame amžiuje“ (1998 m) „Sveikos ir saugios gyvensenos ugdymas“ (1999 m.) „Etnomuzikinis ugdymas ikimokykliniame amžiuje“ (2000 m.).

2000 m. lopšeliui-darželiui „Volungėlė“ suteiktas Vaikystės pedagogikos centro (VPC)  statusas. Tai įpareigoja įstaigos pedagogus vis labiau atsiverti kaitai, pokyčiams, tobulinti informacinius gebėjimus, veržliai sutikti naujus švietimo iššūkius, siekti tapti besimokančia organizacija. Mokymosi visą gyvenimą koncepcija tapo įstaigos kultūros vertybė. Įstaigoje išreikšta pedagogų motyvacija profesiniam tobulėjimui, sudarytos palankios sąlygos mokytis (2007 m — 7 įstaigos pedagogai baigė KU, 1 magistratūrą, 7 įstaigos pedagogai tapo konsultantais, lektoriais, parengtos ir įgyvendintos 9 pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos, įgyvendinami miesto, respublikos ir tarptautiniai projektai).

Įstaigos pedagogai parengę ir sėkmingai įgyvendina ilgalaikius įstaigos projektus: „Mamos mokykla“, „Mažos ir didelės gamtos paslaptys“, „Efektyvaus priešmokyklinio ugdymo (si) galimybės“, „Smalsučiai muzikos šalyje“, „Fizinio aktyvumo ugdymas“. Šie projektai aptariami, vertinami, koreguojami kūrybinėse darbo grupėse, mokytojų ir metodinėje tarybose, tai skatina veiksmingą įstaigos bendruomenės bendravimą ir bendradarbiavimą. Dauguma įstaigos projektų perauga į jungtinius tarpinstitucinius, tarptautinius projektus. Nuo 2002 m. įstaiga tapo tarptautinės programos „Zipio draugai“ metodiniu centru. Nuo 2003 m. įstaigos pedagogai dalyvavo respublikiniame „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kaitos skatinimo ir pokyčių vertinimo“ 3 metų projekte. 2005 metais įstaigos pedagogai dalyvavo „Ikimokyklinio ugdymo programų modeliavimo“ 2 metų projekte. Nuo 2003 metų įstaiga dalyvauja respublikinėje „Sveikatos želmenėlių“ programoje. 2005 m. laimėtas vasaros vaikų užimtumo projektas „Vaikų sveikatinimas vasaros laikotarpiu“. 2005-2008 metai įstaiga dalyvavo 2-juose tarptautiniuose projektuose: Sokrates Comenius 1.1. mokyklos tobulinimo projekte „Skaitymo įgūdžių gerinimas“, Comenius 1.3. metodinio bendradarbiavimo projekte „Pažinti tave, pažinti mane“. Tarptautinių projektų dėka įstaiga užmezgė bendradarbiavimo ryšius su Vokietijos, Ispanijos, Anglijos, Škotijos, Turkijos švietimo bendruomenėmis. Nuolato vykdomos bendradarbiavimo programos su ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, bendrojo lavinimo mokyklomis, globos namais, universitetais, kolegijomis, kvalifikacijos tobulinimo institucijomis.

Sėkmingai įgyvendinamos įstaigos vaikų kūrybos ir saviraiškos, žalingų įpročių prevencijos, sveikatos stiprinimo ir profilaktikos veiklos programos, organizuojamos metodinės savaitės, atviros veiklos, metodiniai seminarai, konferencijos lopšelio-darželio, miesto, apskrities bei šalies pedagogams. Organizuojami tradiciniai ir netradiciniai renginiai, lopšelio-darželio ugdytiniai miesto ir respublikinių renginių, parodų, konkursų „Dainų dainelė“, „Giest lakštingalėlis“, „Vaidinimų kraitelė“, „Suversim dainų ir šokių vėrinėlį“ ir kt.dalyviai.

2006 metais įstaigos pedagogų parengta ir toliau sėkmingai įgyvendinama Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ ikimokyklinio ugdymo programa „Pažinti save, pažinti tave“, orientuota į visapusišką vaiko ugdymą (si) pagrindinių poreikių — saugumo, sveikatos, judėjimo, žaidimo, bendravimo, bendradarbiavimo, pažinimo, saviraiškos tenkinimą.

Šiandien lopšelis-darželis „Volungėlė“ yra aukštos kultūros, nuolat besimokanti organizacija, atvira naujovėms, aktyvi ir ieškanti pokyčių įstaiga, kurioje kuriama sveika ir saugi aplinka, skatinanti vaikus aktyviai ir kūrybingai veiklai. Centrinė mūsų įstaigos kultūros vertybė — vaikas, jo ugdymas (si). Įstaigos darbuotojai skatinami nuolat tobulinti profesines kompetencijas, vykdyti gerosios patirties sklaidą, rengti ir įgyvendinti įstaigos, šalies ir tarptautinio lygio projektus.

 


Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė" darbuotojų archyvinių nuotraukų montažas „Volungėlei 30“, 2012 m. Montažą kūrė auklėtoja Alma

(Paskutinį kartą svetainės puslapis atnaujintas 2015-06-30) 

 

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir informaciniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Patvirtinkite savo sutikimą juos naudoti, paspausdami „Sutinku“. Daugiau informacijos apie privatumo politiką.