svetaines-medis   EN  RU  NEĮGALIESIEMS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Lopšelio- darželio adresas:

I. Simonaitytės g. 26, Klaipėda 95135

El.paštas volungeleklaipeda@gmail.com

Mob. 8 682 07 907

Juridinio asmens kodas - 190427939

Lietuvos pasirengimas ekstremalioms situacijoms

72lt

1Online-logo 1

Paieška
Mus jau aplankė
Articles View Hits
863466

Nuostatai

 

                                                                                                                                                                         PATVIRTINTA
                                                                                                                                                                         Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
                                                                                                                                                                         direktoriaus 2012 m. kovo 1 d.
                                                                                                                                                                         įsakymu Nr. AD1-449

Klaipėdos lopšelio-DARŽELIO „Volungėlė“ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ nuostatai (toliau — Nuostatai) reglamentuoja Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ (toliau — Įstaiga) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, Įstaigos grupę, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, vykdomas programas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Įstaigos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę, veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
 2. Įstaigos oficialusis pavadinimas — Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė, trumpasis pavadinimas — lopšelis-darželis „Volungėlė. Duomenys apie Įstaigą, kaip juridinį asmenį, kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190427939.
 3. 34-asis lopšelis-darželis įsteigtas Klaipėdos miesto liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1982 m. sausio 10 d. sprendimu Nr. 254. Klaipėdos miesto liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1989 m. liepos 21 d. sprendimu Nr. 214 įstaiga pavadinta Klaipėdos lopšeliu-darželiu „Volungėlė“. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. birželio 10 d. raštu Nr. 11-02-14 pritarta dėl Vaikystės pedagogikos centro statuso įstaigai suteikimo.
 4. Teisinė forma — biudžetinė įstaiga, priklausomybė — savivaldybės.
 5. Savininkė — Klaipėdos miesto savivaldybė, kodas 111100775, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda.
 6. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija — Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, kuri vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos švietimo ir kituose įstatymuose bei šiuose Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus įgaliojimus.
 7. Buveinė — I. Simonaitytės g. 26, LT-95135 Klaipėda.
 8. Grupė — ikimokyklinio ugdymo mokykla.
 9. Pagrindinė paskirtis — ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis.
 10. Mokymo kalbos — lietuvių.
 11. Mokymo formos — dieninė, vakarinė.
 12. Vykdomos švietimo programos — ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo.
 13. Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atributiką, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose. Ji savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais (>parsisiųsti pilną versiją, >pasisiųsti įsakymą).

(Paskutinį kartą svetainės puslapis atnaujintas 2014-10-26)

 

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir informaciniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Patvirtinkite savo sutikimą juos naudoti, paspausdami „Sutinku“. Daugiau informacijos apie privatumo politiką.