svetaines-medis   EN  RU  NEĮGALIESIEMS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Lopšelio- darželio adresas:

I. Simonaitytės g. 26, Klaipėda 95135

El.paštas volungeleklaipeda@gmail.com

Mob. 8 682 07 907

Juridinio asmens kodas - 190427939

Lietuvos pasirengimas ekstremalioms situacijoms

72lt

1Online-logo 1

Paieška
Mus jau aplankė
Articles View Hits
876348

2010-2005 projektų organizavimas

2005-2010 m.

tautine2009

 

   Įstaigos tęstinio tautinio projekto ,,Aš - gintaro krašto pilietis" komanda 2009 m. organizavo tautinę savaitę ,,Aš gyvenu Lietuvoje".

 

Tautinė savaitė ,,Aš gyvenu Lietuvoje"

TIKSLAS: stiprinti susigyvenimo su gimtojo krašto aplinka jausmą, skatinti norą pažinti, atrasti, kurti.

UŽDAVINIAI:

 
• skatinti savęs, kaip lietuvos piliečio suvokimą ir pasitikėjimą savimi;
• žadinti vaiko tautinio tapatumo jausmą turtinant ir plėtojant kultūrinę patirtį;
• gilinti žinias apie lietuvos krašto kultūrinį paveldą;
• plėsti bendruomenės vaidmenį ugdant pilietiškumą ir tautiškumą.
 

PIRMADIENIS
• pokalbiai, diskusijos, informacijos rinkimas apie gimtinę – lietuvą.
• veikla kūrybinėse dirbtuvėlėse „ Daug rankų didžią naštą pakelia“

ANTRADIENIS
•  kuriame pilį, piešiame lietuvą (veikla grupėse)
• animaciniai filmai "kadaise lietuvoje", „ Jūratė ir kastytis“

TREČIADIENIS
• iškilmingas renginys vasario -16 dienai paminėti „įsiklausyk, kaip gieda gimtinė – lietuva“
10.00  kviečiami val. „aitvariukai“, „molinukai“, „spinduliukai“
11.00 val. kviečiami „gintariukai“, „žiedinėlis“, “tauškučiai“, „kodelčiukai“.
• viktorina „ką vadiname - gimtine?“,
16.30 val. kviečiame „šiaudinukų“ ir „drevinukų“ grupės vaikus ir jų tėvelius į viktoriną

KETVIRTADIENIS
• 9.20 ekskursija į „ldk butigeidžio dragūnų mokomąjį batalioną“. vyksta „drevinukų“ ir „šiaudinukų“ grupės vaikai
• 11.00 kopimas į i. simonaitytės kalną  „Pražįsta kalnas vėliavos spalvomis“

PENKTADIENIS
• 10.00 šešėlių teatras „ Vilniaus legenda“
• 10.30 parodos „tūkstantmečio pilys" atidarymas.

Tą savaitę vaikai išmoko daug naujų eilėraščių apie gimtinę, piešė vėliavas ir pilis, dalyvavo viktorinose ir teminiame rytmetyje, žiūrėjo animacinius filmus  ,,Gintaro pilis" (Jūratė ir Kastytis) ir ,,Senovėj Lietuvoje" (apie Gedimino pilį), stebėjo šešėlių teatrą, vyko į ekskursiją, keliavo ant I.Simonaitytės kalno:

 • Click to enlarge image 2009pilys1.JPG
 • Click to enlarge image 2009pilys2.JPG
 • Click to enlarge image 2009pilys3.JPG
 • Click to enlarge image 2009vasario161.jpg
 • Click to enlarge image 2009vasario1610.JPG
 • Click to enlarge image 2009vasario1611.JPG
 • Click to enlarge image 2009vasario1612.jpg
 • Click to enlarge image 2009vasario1613.jpg
 • Click to enlarge image 2009vasario1614.jpg
 • Click to enlarge image 2009vasario1615.jpg
 • Click to enlarge image 2009vasario1616.jpg
 • Click to enlarge image 2009vasario162.JPG
 • Click to enlarge image 2009vasario163.JPG
 • Click to enlarge image 2009vasario164.JPG
 • Click to enlarge image 2009vasario165.JPG
 • Click to enlarge image 2009vasario166.JPG
 • Click to enlarge image 2009vasario167.JPG
 • Click to enlarge image 2009vasario168.JPG
 • Click to enlarge image 2009vasario169.JPG
 •  

Kovo 11 d. skirtas ikimokyklinukų šventinis renginys mieste "Dainuoja pajūrio vaikai"

(kelionė per regionus ir metų šventes):

 • Click to enlarge image tautinis1.JPG
 • Click to enlarge image tautinis10.JPG
 • Click to enlarge image tautinis2.JPG
 • Click to enlarge image tautinis3.JPG
 • Click to enlarge image tautinis4.JPG
 • Click to enlarge image tautinis5.JPG
 • Click to enlarge image tautinis6.JPG
 • Click to enlarge image tautinis7.JPG
 • Click to enlarge image tautinis8.JPG
 • Click to enlarge image tautinis9.JPG
 •  

KALBA VAIKAI

„Spinduliukų" (5m.) gr. vaikų panoraminė apžvalga:
Gedimino pilis yra Vilniuje ir viršuje yra Lietuvos vėliava. Viduje yra netikri sargybiniai ir daug papuošalų. Pilį pastatė statybininkai. Laiptai akmeniniai ir galima nukristi. Ant viršaus yra stogas, kur užlipi ir matosi visas Vilnius.


„Šiaudinukų" (6m.) gr. vaikų rimtas pokalbis apie Lietuvos prezidentą:
Prezidentas yra Adamkus. Prezidento labai reikia, nes jis visiems pasako ką reikia daryti. Jis valdo šalį. Prezidento reikia, kad žmonės mokėtų gyventi, kad kainas neužkeltų, prezidentas neleidžia kariauti. Dar prezidentas prižiūri, kad žmonės nebūtų pikti, ir kad nieko nevogtų. Prezidentas yra geras, nes gali išgelbėti žmones dar mokina kaip reikia gyventi.


„Tauškučiai"(3m.) diskutuoja apie laivus:
Laivų yra didelių ir mažų. Mačiau jūroje mažą laivą, ten dėdės gaudė žuvį. Mačiau kai į laivą įkrito vabalas jis bėgo bėgo ir įkrito į vandenį. Mačiau, kaip dėdė vairavo laivą, dar mačiau žiūronus. Su laivu plaukiau pasiėmusi balionus. Žmonėms pavargo kojytės ir jie lipo į laivą, o paskui visi išlipome.


„Aitvariukų" gr. vaikų įspūdžiai apie Klaipėdos jūrų muziejų akvariumą:
Kai ateini pamatai ruonius. Už jų yra kitas didelis ruonis nu jūrų liūtas. Aš tai jo bijau, nes jis per didelis. Yra pingvinų. Mamos tai namelyje kiaušinius peri, o tėčiai jas saugo. Dideliame baseine yra daug žuvų ilgesnių ir plonesnių. Viršuje, kai užlipi, yra tokių netikrų gyvūnų iškabintų ir padėtos kriauklės. Dar yra akvariumas, kur plaukioja žuvytės ir primesta pinigėlių. Delfinariume labai gražiai šokinėja delfinai, dar žaidžia krepšinį, suka lanką. Juos moko kiti žmonės visokių dalykų, kad kitiems žmonėms būtų įdomu žiūrėti.


„Molinukai" (5m.) atvėrė močiutės skrynią:
Klumpės, tai senoviniai batai iš medžio vaikštinėti garsiai, kad kiti žmonės girdėtų. Kočėlas medinis tešlai lyginti ir blynus daryti. Skrynia, tai dėžutė, kur guli papuošalai, pinigai ir daug rūbų, kurių nenešioja, o laiko savo vaikams. Drobė, tai paklodė didelė, siuva iš jos skaras, prijuostes, sijonus.


„Kodelčiukų" (3m.) gr. vaikų mintys apie savo darželį:
Darželis yra darbas, kur galima kažką nupiešti. Darželis yra kur mama veda. Dar duoda valgyti ir reikia miegoti. Darželis, kai statome namą, žaidžiame, o aš nieko nežinau kas tas darželis...


„Gintariukai" (4m.) - jūros vaikai:
Jūroje gyvena tokios žuvytės, dar plaukia laivai, ai juk dar vaikai ten vaikšto. Gali gyventi banginiai, bet mes jų nematėme. Prie jūros yra smėlio. Kadangi šita jūra prie Klaipėdos miesto, tai ją todėl ir pavadino Baltijos jūra. Aišku, kad prie jūros visada būna daugiau vaikų, nes jie labai mėgsta pliuškentis jūroje. Ta jūra būna mėlyna ir žydra, ten dar tokios putos būna. Kai banga tave užpuola tai pasidaro putos.


„Drevinukai" (6m.) pasakoja apie savo šalį:
Lietuva yra šalis, mūsų gimtinė, mūsų tėvynė. Jai jau greitai sueis 1000 metų. Mūsų Lietuva labai graži, daug medžių, upių, sodybų įvairių, daug miestų. Daug labai gražių vaikų, žmonių. Lietuva turi vėliavą trispalvę: gelto, žalia ir raudona. Lietuva turi sostinę – Vilnius vadinasi tas miestas. Klaipėda tai mūsų Lietuvos uostamiestis.


„Žiedynėlio" (4m.) gr. vaikų kelionė po Klaipėdos miestą:
Klaipėda yra miestas. Gyvena čia žmonės, čia yra daug autobusų, dar yra didelis tiltas. Upė yra ir ten yra laivai. Yra didelė jūra. Klaipėdoje yra delfinariumas ir yra daug delfinų.


 • ekologinis2009

  ***

     Ekologinio projekto „Mažos ir didelės gamtos paslaptys" komanda 2009 m. organizavo teminę savaitę „Žiemos džiaugsmai"

Ekologinė savaitė „Žiemos džiaugsmai" 

Tikslas

Padėti vaikui pažinti ir globoti žiemojančius paukščius, išgyventi žiemos džiaugsmus.

Uždaviniai

 • Gilinti ir turtinti vaikų žinias apie žiemojančius paukščius ir jų globą.
 • Ugdyti gebėjimą matyti ir pajusti žiemos gamtos grožį, patirti jos džiaugsmus ir pramogas.
 • Skatinti gamtoje patirtus įspūdžius išreikšti meninėmis priemonėmis.

Teminės savaitės veikla

Pirmadienis

Supažindinimas su teminės savaitės tikslu, uždaviniais ir veiklos eiga.

Antradienis

Veikla grupėse: pokalbiai-diskusijos apie žiemojančius paukščius; informacijos paieška, užduotėlės (namų darbo viktorinai) paruošimas apie pasirinktą žiemojantį paukštį.

Trečiadienis

Edukacinė valandėlė-viktorina „Šarkos Tarškos apie žiemojančius paukščius" (pateikčių demonstravimas, rateliai, užduotys ir kt.)

Viduriniosios grupės 10.10-10.30 val.

Vyresniosios grupės 10.40-11.10 val.

Priešmokyklinės grupės 11.20-11.50 val.

Šarkų viktorina

Ketvirtadienis

Žaidimai ir pramogos lauke (jeigu bus nepalankus oras - sporto salėje).

Šarkų Tarškų kvietimas globoti paukštelius (lesyklėlių kabinimas).

 

Penktadienis

Teminės savaitės ,,Žiemos džiaugsmai" veikos pėdsakai.

Oi, žiema! Oi speigai!

Neatšils dar ilgai

Pasirūpinkim, vaikučiai,

Paukšteliai būtinai.

Jūs globos neatsisakykit,

Lesyklėles padarykit,

Trupinėlių pabarstykit.

Kai žiema pasibaigs,

Dėkos paukšteliai,

Kaip mokėdami

Po langeliu čiulbėdami.

Jūsų bičiulės šarkos kviečia globoti paukštelius žiemą.

 


TAUTINĖS SAVAITĖS 2006-2007 m.

 • Click to enlarge image 2007tautinis1.JPG
 • Click to enlarge image 2007tautinis2.JPG
 • Click to enlarge image 2007tautinis3.JPG
 • Click to enlarge image 2007tautinis4.JPG
 • Click to enlarge image 2007tautinis5.JPG
 • Click to enlarge image kl-pilyje1.JPG
 • Click to enlarge image kl-pilyje10.JPG
 • Click to enlarge image kl-pilyje12.JPG
 • Click to enlarge image kl-pilyje19.JPG
 • Click to enlarge image kl-pilyje24.JPG
 • Click to enlarge image sportuojam1.JPG
 • Click to enlarge image sportuojam2.JPG
 • Click to enlarge image sportuojam4.JPG
 • Click to enlarge image sportuojam6.JPG
 • Click to enlarge image sportuojam8.JPG
 •  

 

EKOLOGINĖS SAVAITĖS 2006 -2008 m.:

 • Click to enlarge image 2006-1.JPG
 • Click to enlarge image 2006-2.JPG
 • Click to enlarge image 2006-4.JPG
 • Click to enlarge image 2006-5.JPG
 • Click to enlarge image 2006-5a.JPG
 • Click to enlarge image 2006-6.JPG
 • Click to enlarge image 2006-7.JPG
 • Click to enlarge image 2006-8.JPG
 • Click to enlarge image 2006-8a.JPG
 • Click to enlarge image 2006-9.JPG
 • Click to enlarge image 2006-9a.JPG
 • Click to enlarge image 2006metai.JPG
 • Click to enlarge image 2006metai1.JPG
 • Click to enlarge image 2006sarkos.JPG
 • Click to enlarge image 2006sarkos2.JPG
 • Click to enlarge image 2006sarkos3.JPG
 • Click to enlarge image 2007arbatine1.JPG
 • Click to enlarge image 2007arbatine2.JPG
 • Click to enlarge image 2007arbatine3.JPG
 • Click to enlarge image 2008arbatine1.JPG
 • Click to enlarge image 2008arbatine2.JPG
 • Click to enlarge image 2008arbatine3.JPG
 • Click to enlarge image 2008arbatine4.JPG
 • Click to enlarge image 2008arbatine5.JPG
 •  

 

 

 

 

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir informaciniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Patvirtinkite savo sutikimą juos naudoti, paspausdami „Sutinku“. Daugiau informacijos apie privatumo politiką.